Infobox - FAQ

Skat af rettighedsvederlag

Alle forlagets udbetalinger af skattepligtige vederlag indberettes til Skatteforvaltningen som B-indkomst. Foruden de vederlag, som ses her på Royaltysite, sker der også udbetaling af andre typer honorar, som betales fra forlagets andet økonomisystem. Hvis du modtager begge typer vederlag, vil det indberettede beløb, du ser på Skat.dk, være højere end den årlige indtjening, du ser her på Royaltysite.

Hvad er Lagerregulering/svind?

Svind er antal beskadigede og bortkomne eksemplarer.
Lagerregulering er antal ekstra/færre eksemplarer på lager – for eksempel efter at lageret er håndtalt.

Hvor kan jeg se Restlageret efter en salgsperiode?

Restlageret vises på royaltyafregningen som "Ultimo lager".

Hvad er Overførsel til anden vare?

Det dækker hovedsageligt salg af trykte bøger til bogklubben.

Hvilke salgstal bliver vist i Royaltysite?

Salgstal for bøger solgt til boghandlere opdateres som regel hver nat. Salgstal for bøger solgt som storsalg fx til supermarked opdateres ugentligt. Salgstal for digitale formater modtager Gyldendal fra salgskanalerne en gang pr. måned og derfor bliver de opdateret her på Royaltysite i løbet af de første 1-2 uger hver måned.

Vi viser først og fremmest salgstal for titler, for hvilke der er aftalt royaltybetaling i takt med det løbende salg. Så vær opmærksom på, at salgstal for titler, hvor hvilke der er aftalt et engangshonorar, kan vi ikke vise her på Royaltysite. Det gælder bl.a. salg af særproduktion af fx. et helt oplag.

Hvorfor kan salgstal for januar være negative?

Boghandlerne indkøber bøger til julesalget, så de er sikre på at have nok på lager. Efter jul kan de returnere ikke solgte bøger til forlaget.

Hvorfor kan salgstal være negative i en opgørelsesperiode?

I en opgørelsesperiode kan forlaget få flere bøger retur fra boghandlerne, end der bliver solgt. Så selvom tallet er negativt, kan det godt dække over, at der faktisk er solgt bøger, men der er blot kommet flere bøger retur.

Hvornår ser jeg salgstal for lyd- og ebøger?

Gyldendal modtager registrering af salg af digitale formater fra salgsstederne efter hver måneds udgang. Salgstallene bliver derfor opdateret i løbet af de første 1-2 uger hver måned.

Forklaringer på digitalsalg på royaltyafregningerne

Salg = Download
Abonnement = Mofibo, Storytel mv
Biblioteksudlån = eReolen, Nota – Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder.

Hvad er Nedsættelse og realisation?

Når nedsættelse / realisation indgår i kontrakten mellem Gyldendal og forfatteren, vil forlaget efter en fastsat periode efter udgivelsen være berettiget til at sælge restoplag eller dele heraf til nedsat pris.

Hvad er Solgt med rabat, ej frieksemplar?

Det dækker situationen, hvor der ved salg til forhandlere af et antal styk til normal pris medfølger et eksemplar gratis fx. i forbindelse med introduktion af titlen. Der afregnes royalty af det gratis eksemplar efter gældende royaltyvilkår for det normale salg.

Hvad er Garanti?

Garanti er et forskud, der udbetales på den royalty, som bogen vil indtjene i takt med salget. Garantien vil blive trukket fra den optjente royalty på royaltyafregningen.

Hvad er Tilbageholdt 10%?

Ved udgivelser solgt med ret til ombytning er forlaget berettiget til at tilbageholde op til 10% af opgørelsesperiodens forfatterhonorar for det pågældende værk. Derved tages højde for ombytning/returlevering, således at der efterfølgende sker regulering ifølge årsopgørelsen efter faktisk afregnet ombytning/retur.

Hvad er Indbindingsfradrag?

Det er et fradrag i royaltybetalingen, der er fastsat i kontrakten mellem Gyldendal og rettighedshaveren.

Hvad er Vejledende pris?

Det er forlagets anbefalede pris, dvs. hvad bogen bør koste hos forhandleren eksklusiv moms.

Hvad er Nettopris?

Det er den faktiske pris, som bogen er solgt til, når forlaget sælger til en forhandler. Det er eksklusive moms og rabat.

Hvad er Totalt antal solgte?

Det er totalt antal solgte i stk. fra udgivelsesdato til dags dato.

Hvad er Totalt indtjent royalty?

Det er det beløb, titlen totalt har indtjent i royalty i DKK fra udgivelsesdato til dags dato, før garanti/forskud er fratrukket.

Hvad er Din royaltyandel?

Det er den procentandel af den samlede royalty, som bliver betalt til dig. Hvis din royaltyandel ikke er 100%, betyder det, at flere rettighedshavere deler den royalty, som forlaget betaler. Se også Royaltysats.

Hvad er Royaltysats:

Det er den aftalte, samlede royaltyprocent, som forlaget betaler af indtjeningen for titlen. Hvis flere rettighedshavere deles om royalty for titlen, vil der for hver person være registreret en procent-royaltyandel.